Telefon - právní služby +420 377 420 326 Mobil - právní služby +420 604 296 200
Úvod »Právní služby

Právní služby

Občanské právo

Poskytneme vám komplexní právní služby při zastupování před soudy, ochráníme vaše vlastnická i jiná práva, sepíšeme vám veškeré druhy smluv - včetně vypořádání vašeho spoluvlastnictví. Zabýváme se též ochranou spotřebitelů.

Obchodní právo

Poskytujeme komplexní právní služby týkající se obchodních společností či závazkového práva. Sepíšeme s Vámi obchodní smlouvu nebo zajistíme převod Vašich cenných papírů.

Trestní právo

Máme bohaté zkušenosti s vedením obhajoby obviněného i s prosazováním práv poškozeného. Zpracujeme vám veškeré žádosti i opravné prostředky týkající se trestního řízení.

Ústavní právo

Zajistíme ochranu vašich práv garantovaných Ústavou, vypracujeme vám ústavní stížnosti a zastoupíme vás v řízení před ústavním soudem.

Pracovní právo

Zajistíme vám kvalifikované poradenství i zastupování - ať se nacházíte v postavení zaměstnance či zaměstnavatele, půjde li o otázky vzniku, změn nebo zániku pracovního poměru - včetně řešení pracovněprávních sporů.

Sepis a revize smluv

Vypracujeme vám i zrevidujeme veškeré vámi požadované smlouvy, ať již tyto vyplývají z občanskoprávních, obchodněprávních či pracovněprávních vztahů. Zajistíme vám též zpracování smluv o nájmu i podnájmu včetně smluv o vypořádání vašeho spoluvlastnictví.

Advokátní úschovy

Zajistíme vám jistotu a posílíme vaši důvěru při uzavírání jakýchkoliv smluv možností úschovy peněz, cenných papírů nebo listin, které lze složit do advokátní úschovy.

Vymáhání a správa pohledávek

Máme propracovaný systém při vymáhání pohledávek s využitím údajů uvedených v insolvenčním rejstříku.

Exekuční právo

Máte v ruce pravomocné rozhodnutí soudu a žalovaný Vám přesto nezaplatil nebo nesplnil své povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím?

Právní služby

Máte zájem o právní služby? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:

Informace o zpracování osobních údajů zde »