Telefon - právní služby +420 377 420 326 Mobil - právní služby +420 604 296 200
Úvod »Odměna advokáta

Odměna advokáta

Odměna za právní služby může být buď mimosmluvní (dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.) a nebo smluvní - dohodou s klientem. Při sjednávání odměny upřednostňuji odměnu smluvní, která je v zásadě nižší než mimosmluvní.

Dle individuální dohody lze s klientem sjednat následující druhy smluvních odměn:

Smluvní odměna úkonová

je nejčastěji používanou odměnou stanovenou podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci provedeny. Co se považuje za úkony právní služby stanoví advokátní tarif - případně ujednání o smluvní odměně. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, žaloby, odvolání, účast na jednání u soudu apod.

Smluvní odměna podílová

je odměnou, která je sjednávána tehdy, je-li výsledek sporu nejistý a odvozuje se až od výsledku sporu určitým předem dohodnutým podílem na přisouzené nebo mimosoudně vypořádávané částce či podílu na hodnotě sporné věci. Při sjednávání odměny vycházíme z náročnosti požadované právní služby, jejího významu pro klienta, jakož i z jeho aktuálních finančních možností.

Smluvní odměna časová

je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Při časově nenáročných poradách lze sazbu odměny poměrně snížit.

Smluvní odměna jednorázová

je odměnou, která náleží advokátovi za vyřízení celé klientovo záležitosti bez ohledu na složitost či časovou náročnost poskytované právní služby.

Smluvní odměna paušální

je odměnou vhodnou pro ty klienty, kteří mají potřebu pravidelného využívání právních služeb v určitém časovém rozsahu (např. měsíčně, čtvrtletně, celoročně). Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah i časovou náročnost právní pomoci. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti i stabilní výše výdajů hrazených za právní pomoc.

Právní služby

Máte zájem o právní služby? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:

Informace o zpracování osobních údajů zde »