FAQ

  1. Je nutné se před návštěvou advokátní kanceláře předem objednat?

V případě časového prostoru lze poradenství a jednodušší právní případy vyřídit okamžitě s ohledem na podklady, které s sebou klient přinese. Tento postup však nelze zaručit a proto preferuji objednání předem, a to telefonicky, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo si přijďte domluvit schůzku osobně do sekretariátu kanceláře.

 

  1. Co s sebou budu na první schůzku s advokátem potřebovat?

Na první schůzce je vhodné mít u sebe listinné podklady, které se týkají, byť i vzdáleně k případu, který chce klient projednávat. Z podkladů pak advokát vybere ty, které pro poskytnutí právní služby potřebuje či vyzve klienta o jejich doplnění.

 

  1. Kolik finančních prostředků budu muset za poskytnutí právních služeb advokátní kanceláří vynaložit?

Výše advokátní odměny je rámcově stanovena advokátním tarifem, případně stanovena s klientem ve formě dohody. Zpravidla je nutné poskytnout advokátovi zálohu na odměnu za poskytnutí právní služby a tuto průběžně během spolupráce s advokátem dle jeho požadavku doplňovat. Je proto třeba počítat se zaplacením zálohy již při sjednávání schůzky s advokátem. Klient je vždy informován o tom, jaká odměna je účtována za jednotlivé úkony právní služby, jakým způsobem byla záloha spotřebována, a v jaké výši lze očekávat celkové náklady případu.

 

  1. Můžete mě zastupovat na území celé České republiky?

Takovou spolupráci předem nevylučuji, je však nutno ji osobně předem projednat a oboustranně zvážit zvýšenou časovou a finanční náročnost.

 

  1. Můžete mě vždy zastupovat?

Advokát je povinen odmítnout zastupovat klienta pokud by druhou stranou sporu byla osoba, které advokát poskytuje, nebo v minulosti poskytovala právní služby. Na samém začátku jednání je proto důležité informovat advokáta o protistraně konkrétního případu a zjistit tak předem zda nehrozí nebezpečí kolize zájmů.

 

  1. V jakých časech je advokátní kancelář otevřena?

Kancelář je otevřena každý pracovní den od 8.00 hodin do 16.30 hodin. Mimo takto stanovené hodiny je zapotřebí sjednat schůzku.

 

  1. Jak probíhá schůzka v advokátní kanceláři a které listiny bude klient podepisovat?

Po nastínění problému a předložení potřebných listin seznámí advokát klienta s postupem, který bude následovat. Po převzetí věci je s klientem podepsána smlouva o poskytování právní pomoci, která specifikuje práva a povinnosti advokátní kanceláře i klienta v rámci poskytování právní pomoci zahrnující i dohodu o odměně advokáta a poskytnuté záloze. Vedle smlouvy o poskytování právní pomoci klient podepíše (udělí) plnou moc potřebnou pro jednání s třetími subjekty jménem klienta. 

 

Kontakty

Mgr. Martina Tetzeliová, advokátka E.č - ČAK 10789

U Svépomoci 2020/9 
Plzeň, PSČ 301 00

 

IČ: 46833374

DIČ: CZ6860250661

Číslo. účtu: 35-8939560277/010

Identifikátor DS: v5ec8fg

 

Email: mt@plzen-advokati.cz

Telefon:377 420 326
Mobil:604 296 200

 

 

-možnost bezplatného parkování před advokátní kanceláří